طبق مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال؛

تیم های لیگ برتری باید ۱۴ روز قبل از مسابقات، حداقل ۱۴ بازیکن را ثبت کنندمدیر نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال می گوید با توجه به مصوبه هیات رئیسه باشگاههایی که در زمان اعلام شده اقدام به ثبت قرارداد با بازیکن را نکنند، از جدول مسابقات کنار گذاشته و تیم دیگری جایگزین آن خواهد شد.

.
.

زمان نقل و انتقالات لیگ برتر و دسته اول
از 16 خرداد آغاز و ششم شهریورماه 98 به پایان می رسد
.
.
.
مسابقات لیگ برتر از 10 مردادماه
لیگ دسته اول از 14 مردادماه آغاز می شود


.


.

در نقل و انتقالات هر باشگاه لیگ برتری ۶ بازیکن لیگ برتری می تواند جذب کنند
و تیم های که از لیگ دسته اول فصل گذشته به لیگ برتر صعود کرده*اند
(شاهین شهرداری بوشهر و گل گهر سیرجان) می توانند
۸ بازیکن لیگ برتری را جذب کنند.

.


.